Regulamin

1. Z siłowni mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby młodsze mogą ćwiczyć warunkowo jeśli przyjdą z opiekunem, który wyrazi zgodę na ich trening i weźmie za nich odpowiedzialność.

2. Każdy klient ćwiczy na własną odpowiedzialność. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, zakładaniem zbyt dużych obciążeń, itp.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz ćwiczenia pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź substancji dopingujących oraz handlowania nimi. Osoby będące pod wpływem ww. substancji nie będą wpuszczane na salę.

4. Przed wejściem na salę do ćwiczeń należy obowiązkowo zmienić strój i obuwie. W tym celu pobiera się kluczyk do szafki z recepcji, który po skończonym treningu należy zdać. W przypadku zgubienia bądź złamania kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże bądź rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie obiektu (chyba że zostały wcześniej zdeponowane w recepcji lub pozostawione w szafce w szatni).

5. Warunkiem wejścia na trening jest okazanie pracownikowi karnetu wstępu oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6. Znakiem dobrej kultury jest odkładanie sprzętu na miejsce po skończonym treningu a także nie rzucanie ciężarów na ziemię, co może spowodować uszkodzenie podłogi.

7. Za zniszczenia dokonane na sali w tym w szczególności zbicie luster odpowiada klient i ponosi odpowiedzialność za wymianę uszkodzonych elementów.

8. Wszelkie reklamacje i uwagi związane ze sprzętem, obsługą, stanem czystości lokalu należy zgłaszać pracownikom, bądź kierownikowi obiektu. Tylko wtedy będą one rozpatrywane.

9. Osoba, która zdecydowała się korzystać z usług siłowni Master zobowiązuje się tym samym do przestrzegania regulaminu.